Сивак Іван Онуфрійович

Навчально-методична робота

  1. Технологічні методи забезпечення надійності машин. Навчальний посібник. - К:, КИТ. - 2004. - 148с.  (гриф МОН України)  

  2. Нові матеріали та композити. Навчальний посібник : Вінниця : ВНТУ, 2013. – 174 с. (гриф МОН України)  

  3Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Нові матеріали та композити" для студентів напряму підготовки 6.050502 та 6.050503-"Інженерна механіка та машинобудування" Уклад. Сивак І. О., Сухоруков С. І., Шевчук Є. І. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 45с. (методичні вказівки).

  4. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної робіт з дисципліни «Нові матеріали та композити» для студентів напрямів підготовки6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» Уклад. Сивак І. О., Сухоруков С. І., Шевчук Є. І. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 65с. (методичні вказівки).


Дисципліни та навчально-методичні матеріали:


1. "Нові матеріали та композити"

  - навчальний посібник Переглянути 

  - робочий план деної форми навчання Переглянути 

  - робочий план заочної форми навчання Переглянути

  - перелік питань для складння іспиту у 2015-2016 н.р. Переглянути 

  - методичні вказівки до виконання самостійної роботи Переглянути 

  - методичні вказівки до лабораторнийх робіт Переглянути 

  - перелік питань для колоквіуму №1 Переглянути 

   - перелік питань для колоквіуму №2  Переглянути 


2. "Технологічні методи виробництва та підвищення надійності  деталей машин методами обробки тиском"
 

  - робочий план деної форми навчання Переглянути 

  - робочий план заочної форми навчання Переглянути 

  - Робоча програма навчальної дисципліни ТМПНДМОТ РНПД 13 Word 

  - Програма нормативної навчально дисципліни ТМПНДМОТ НПД 13 Word 

  - перелік питань для складння заліку у 2015-2016 н.р. Переглянути 

  - методичні вказівки до виконання самостійної роботи Переглянути 

  - перелік питань для колоквіуму Переглянути