Сивак Іван Онуфрійович

Резюме

СИВАК ІВАН ОНУФРІЙОВИЧ

завідувач кафедри ТАМ, д.т.н., професор

 

      Закінчив Горьківський політехнічний інститут ім. А.А. Жукова в 1967 році. Інженер-фізик за спеціальністю «Фізико-енергетичні установки». З 1967 р. до 1971 р. працював в Дослідному конструкторському бюро машинобудування (м. Горький). З 1971 р. почав працювати у Вінницькому національному технічному університеті. В 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження деформуємості заготовок в процесах об’ємного формозмінення» (спеціальність 05.03.05 – «Процеси та машини обробки тиском). В 1988 році отримав звання доцента. У 2001 році захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток прикладної теорії деформуємості металів та її застосування для аналізу та удосконалення процесів обробки тиском» (спеціальність 05.03.05 – «Процеси та машини обробки тиском). З 2001 року завідувач кафедри технології та автоматизації машинобудування (ТАМ). В 2005 році отримав звання професора. 

    Співавтор 3 навчальних посібників, 3 монографій, 124 статей. Займається дослідженням пластичності металів при об’ємному формозміненні та при поверхневому пластичному деформуванні. 

     Викладає дисципліни «Нові матеріали та композити», «Технологічні методи підвищення надійності  та довговічності деталей машин», «Математичне методелювання робочих процесів технологічних машин», «Сучасні технології та машини обробки тиском»,  «Сучасні інформаційні технології в науці та освіті»

     Контактна інформація: м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1114, тел. 0432-59-83-91, e-mail: sivac_i_o@mail.ru  

 

Профіль у Google Scholar: Переглянути

Сторінка у репозитарію ВНТУ: Переглянути